چهار شنبه 4 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : زنبورداران
شناسنامه جدید برای زنبورداران استان صادر می‌شود

معاون جهاد کشاورزی قزوین:

شناسنامه جدید برای زنبورداران استان صادر می‌شود

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: همزمان با طرح آمار گیری زنبورستان‌ها در سطح کشور؛ شناسنامه جدید برای زنبو داران استان صادر می‌شود.

seperator
تک محصولی بودن مهمترین مشکل صنعت زنبورداری کشور است

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران:

تک محصولی بودن مهمترین مشکل صنعت زنبورداری کشور است

مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین گفت: تک محصولی ؛ یکی از مهمترین مشکل صنعت زنبور داری کشور است.