جمعه 1 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : زنبورداران
شناسنامه جدید برای زنبورداران استان صادر می‌شود

معاون جهاد کشاورزی قزوین:

شناسنامه جدید برای زنبورداران استان صادر می‌شود

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: همزمان با طرح آمار گیری زنبورستان‌ها در سطح کشور؛ شناسنامه جدید برای زنبو داران استان صادر می‌شود.