دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : زن شوهردار
دفاع خانم کارگردان از «خیانت» زن شوهردار! +عکس

گزارش؛

دفاع خانم کارگردان از «خیانت» زن شوهردار! +عکس

ظاهرا کار سینمای ایران به جایی رسیده که امری به شدت مذموم در همه فرهنگ ها و آیین ها و سنت های کره زمین را توجیه و تئوریزه می کند.