سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : زن سنتی
پیامدهای سیاسی کشف حجاب چه بود؟

مهدی صلاح نوشت:

پیامدهای سیاسی کشف حجاب چه بود؟

در دوره پهلوی برای جلوگیری از خطراتی که رژیم را تهدید می‎کرد و برای نفی ارزش‌های مذهبی و سنتی جامعه ایران، زن از حجاب برون آمده به عنوان ابزار تبلیغاتی بسیار مهم به نفع اهداف رژیم به کار آمد.