جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : زعفران در قزوین
300 نوع گیاه دارویی در قزوین وجود دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

300 نوع گیاه دارویی در قزوین وجود دارد

رییس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: استان قزوین شرایط مناسبی را برای کشت گیاهان دارویی دارد و هم اکنون بیش از 300 نوع گیاهان دارویی دراین استان وجود دارد.

seperator
20گونه گیاهان دارویی در شهرستان آبیک وجود دارد

مدیر جهاد کشاورزی آبیک:

20گونه گیاهان دارویی در شهرستان آبیک وجود دارد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت: بیش از 20 گونه گیاهان دارویی در شهرستان آبیک کشت وجود دارد.