یکشبه 27 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : زرادخانه آمریکا
پنس; نیرویی بزرگتر از زرادخانه هسته‌ای آمریکا برای برقراری صلح در جهان وجود ندارد!

در سخنرانی درپایگاه هسته‌ای مینوت آمریکا؛

پنس; نیرویی بزرگتر از زرادخانه هسته‌ای آمریکا برای برقراری صلح در جهان وجود ندارد!

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با تاکید بر اعمال فشار بیشتر بر کره شمالی مدعی شد نیرویی بزرگتر از زرادخانه هسته‌ای آمریکا برای برقراری صلح در جهان وجود ندارد.