دو شنبه 7 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رییس سازمان صنعت، معدن قزوین
اختصاص 30 هزارمیلیارد تومان اعتبار برای رونق تولید

رییس سازمان صنعت، معدن قزوین اعلام کرد:

اختصاص 30 هزارمیلیارد تومان اعتبار برای رونق تولید

رییس سازمان صنعت، معدن استان قزوین بیان کرد: 17هزار میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته برای حوزه رونق تولید کشور اختصاص یافته بود که در سال جاری به 30 هزارمیلیارد تومان افزایش یافت.