یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رییس سازمان انتقال خون
داروهای مشتق از پلاسما تولید می‌شود/ وجود یک و نیم میلیون اهداکننده در کشور

رییس سازمان انتقال خون کشور در قزوین:

داروهای مشتق از پلاسما تولید می‌شود/ وجود یک و نیم میلیون اهداکننده در کشور

رییس سازمان انتقال خون ایران با اشاره به وجود جود یک و نیم میلیون اهدا کننده در کشور گفت: داروهای مشتق از پلاسمای ایرانی در آینده نزدیک در کشور تولید می‌شود.