جمعه 30 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رییس دامپزشکی بوئین زهرا
قصاب متخلف به زندان محکوم شد

رییس دامپزشکی بوئین زهرا:

قصاب متخلف به زندان محکوم شد

رییس اداره دامپزشکی بوئین زهرا از محکومیت قصاب متخلف بوئین زهرایی به یک سال حبس و دو سال محرومیت از اشتغال خبر داد.