سه شبه 29 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رییس حوزه علمیه قزوین
امروز جامعه نیازمند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

رئیس حوزه علمیه در عیادت از "سردار حمزه قربانی":

امروز جامعه نیازمند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

رئیس حوزه علمیه در عیادت از "سردار حمزه قربانی" عنوان کرد: امروز جامعه نیازمند ترویج فرهنگ ایثار است، چرا که فرهنگ ایثار و شجاعت موجب ترس دشمنان شده و موفقیت، سربلندی و عزت ایران را به دنبال دارد.

seperator
تعیین مصداق صاحب ولایت و امامت دست مردم نیست/ دولتمردان سخنان شبهه‌انگیز مطرح نکنند

رئیس حوزه علمیه قزوین:

تعیین مصداق صاحب ولایت و امامت دست مردم نیست/ دولتمردان سخنان شبهه‌انگیز مطرح نکنند

رییس حوزه علمیه قزوین بیان کرد: یک مسئول دولتی نباید سخنان دوپهلو و شبهه انگیز بزند، زیرا یک مطلب باطل، باطل است و توضیحات اضافه آن را تبدیل به حق نمی‌کند؛ اظهارکنندگان یک مطلب باید مراقب بیانات خود باشند.