جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رییس جمهور ایران
کدام رئیس جمهور از تهدیدهای آمریکا می‌ترسید؟

گذری بر تاریخ؛

کدام رئیس جمهور از تهدیدهای آمریکا می‌ترسید؟

در دوره‌ی ریاست جمهوری کلینتون بود که تهدید نظامی به‌قدری شدید بود که رئیس جمهور محترم آن روز به من غالباً این را میگفت که مثلاً بیائیم فکری بکنیم، کاری بکنیم؛ حیف است که بیایند حمله کنند.