چهار شنبه 3 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ریاست دفتر روحانی
محمود واعظی از ریاست دفتر روحانی می‌رود؟

بعد از تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان؛

محمود واعظی از ریاست دفتر روحانی می‌رود؟

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان دامن بسیاری از دولتی‌ها را گرفته و بر همین اساس در صورت تصویب نهایی آن در شورای نگهبان محمود واعظی نیز باید از ریاست دفتر روحانی کنار برود.