دو شنبه 2 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رژیم منحوس صهیونیستی
 پلیدترین مُنکر عالم رژیم منحوس صهیونیستی است که باید نابود شود

نماینده ولی فقیه در استان قزوین:

پلیدترین مُنکر عالم رژیم منحوس صهیونیستی است که باید نابود شود

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: از امام حسین(ع) می‌آموزیم که امروز امر به معروف و نهی از منکر از نگاه ایشان حمایت از مظلومان و مبارزه با ستمگران است و بزرگ‌ترین و پلیدترین منکر عالم، رژیم منحوس صهیونیستی است که باید از میان برداشته شود.