شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رویدادهای سال 57
بازرگان به عنوان نخست وزیر معرفی شد

در 16 بهمن 57 چه گذشت؟

بازرگان به عنوان نخست وزیر معرفی شد

در روز 16 بهمن 57 مهندس بازرگان رسما به عنوان نخست وزیر دولت انقلابی معرفی شد.