دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رویای شب تابستان
آیا رقص بانوان در تئاتر آزاد شده است؟!

گزارش؛

آیا رقص بانوان در تئاتر آزاد شده است؟!

در حالی که سرپرست شورای ارزشیابی و نظارت هنرهای نمایشی، تیزر پخش‌شده از نمایش «رویای شب تابستان» را غیررسمی و مربوط به تمرین گروه می‌داند، تماشاچیان نمایش نظر دیگری دارند و بر انجام رقص بانوان روی صحنه صحه می‌گذارند.