دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : روند صعودی
 تکرار مشکل هر ساله نیمه دوم سال/ قیمت تخم مرغ روند صعودی گرفت

گزارش؛

تکرار مشکل هر ساله نیمه دوم سال/ قیمت تخم مرغ روند صعودی گرفت

هر ساله با شروع نیمه دوم سال و رفتن به سمت روز‌های سرد قیمت تخم مرغ روند صعودی به خود می‌گیرد و امسال نیز از این موضوع در حال تکرار شدن است.