یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : روستای کوند
اختصاص بخشی از زمین افراد به طرح هادی قانونی است

پیگیری شد؛

اختصاص بخشی از زمین افراد به طرح هادی قانونی است

اگر طی طرح هادی بخشی از زمین افراد به طرح اختصاص داده شود کاملا قانونی بوده و در مقابل افراد از امکانات بهره‌مند خواهند شد.