یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : روزه‌داران در ماه رمضان
با دل دردهای بعد از افطار چه کنیم؟

مدیریت تغذیه :

با دل دردهای بعد از افطار چه کنیم؟

بسیاری از روزه‌داران در ماه رمضان بخصوص بعد وعده افطار با دل درد شدید مواجه می شوند که رعایت چند نکته از دید متخصصان راه حل مشکل آنها است.