شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : روزنامه سوئیسی
جان کری; ترامپ با خروج از برجام، نگرانی‌های رهبر ایران را تایید کرد

در مصاحبه با روزنامه سوئیسی؛

جان کری; ترامپ با خروج از برجام، نگرانی‌های رهبر ایران را تایید کرد

وزیر خارجه اسبق آمریکا در مصاحبه با یک روزنامه سوئیسی گفت خروج ترامپ از برجام بزرگترین اشتباه راهبردی آمریکا از زمان جنگ عراق بود.