جمعه 30 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : روزنامه اتریشی
 رویکردهای بولدوزری ترامپ در قبال ایران

روزنامه اتریشی بررسی کرد:

رویکردهای بولدوزری ترامپ در قبال ایران

یک روزنامه اتریشی در مطلبی رویکرد خصمانه ترامپ در قبال ایران را رویکردی بولدوزری دانسته و وی را فاقد قدرت تشخیص و کوته‌بین ارزیابی کرد.