یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : روزملی فناوری هسته ای
برای تحقیق و فناوری از کسی اجازه نمی‌گیریم/ برجام باشد یا نباشد، برای هر شرایطی آماده‌ایم و برنامه داریم

رئیس جمهور در مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای:

برای تحقیق و فناوری از کسی اجازه نمی‌گیریم/ برجام باشد یا نباشد، برای هر شرایطی آماده‌ایم و برنامه داریم

رئیس‌جمهور در مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای به ایراد سخنرانی پرداخت.