سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : روز شعر وادب فارسی
چرا سالروز درگذشت شهریار «روز شعر و ادب فارسی» شد؟

پاسداشت مقام شهریار؛

چرا سالروز درگذشت شهریار «روز شعر و ادب فارسی» شد؟

دبیر شورای بنیاد عالی شهریار در یادداشتی که برای انتشار در اختیار خبرگزاری ما قرار داده، به برنامه‌های این بنیاد برای پاسداشت مقام شهریار اشاره کرده است.