دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : روز دامپزشکی
49درصد بیماری‌ها بین انسان و دام مشترک است

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قزوین:

49درصد بیماری‌ها بین انسان و دام مشترک است

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قزوین گفت: برخی متعقدند از 156 بیماری نوظهور 116 مورد مربوط به بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است به عبارتی قریب ۴۹ درصد بیماری‌های موجود در جهان، بیماری مشترک بین انسان و دام است.

seperator
قزوین از استان‌های پیشتاز در تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای دامپزشکی است

معاون سازمان نظام دامپزشکی کشور:

قزوین از استان‌های پیشتاز در تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای دامپزشکی است

معاون سازمان نظام دامپزشکی کشور با اشاره به اهمیت استفاده از پتانسیل NGO ها گفت: خوشبختانه استان قزوین یکی از استان‌های پیشتاز در زمینه تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای دامپزشکی است.