سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : روز حقوق بشر امریکایی
«یک نفس عمیق» از رادیو قزوین پخش می‌شود

در هفته حقوق بشر آمریکایی؛

«یک نفس عمیق» از رادیو قزوین پخش می‌شود

در هفته حقوق بشر آمریکایی و روز مبارزه با سلاح های شیمیایی نمایش رادیویی«یک نفس عمیق» از صدای مرکز قزوین پخش می‌شود.