جمعه 3 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رودهن
 زلزله تهران را لرزاند

موسسه ژئوفیزیک تهران خبر داد؛

زلزله تهران را لرزاند

زلزله ای با قدرت دو و یک دهم ریشتر رودهن در استان تهران را لرزاند.