شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : روح الله زم
مغز متفکر آمد نیوز کیست؟+تصاویر و فیلم

گزارش؛

مغز متفکر آمد نیوز کیست؟+تصاویر و فیلم

میزان نفرت این فرد نه تنها از جمهوری اسلامی، که از «هویت ایرانی» آن اندازه بالاست، که ولعی عجیب برای پیوند با همه دشمنان ایران دارد.