چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : روابط عمومی
استانداری همچنان رکوردار فعال‌ترین استان

فعاایت روابط عمومی ادرات استان در هفته‌ای که گذشت؛

استانداری همچنان رکوردار فعال‌ترین استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری از میان روابط عمومی‌های ادارت استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
استانداری و شهرداری صدرنشین فعال‌ترین‌های استان

فعاایت روابط عمومی ادرات استان در هفته‌ای که گذشت؛

استانداری و شهرداری صدرنشین فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری و شهرداری از میان روابط عمومی‌های ادارت استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده اند.

seperator
استانداری گوی سبقت فعال‌ترین‌های استان را ربود

فعالیت روابط عمومی ادارات استان در هفته‌ای که گذشت؛

استانداری گوی سبقت فعال‌ترین‌های استان را ربود

هفته گذشته روابط عمومی استانداری از میان روابط عمومی‌های ادارت استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
برجسته سازی قدرت‌های دینی از وظایف اصلی رسانه‌های ارزشی است

معاون روابط عمومی سپاه صاحب الامر(عج):

برجسته سازی قدرت‌های دینی از وظایف اصلی رسانه‌های ارزشی است

معاون روابط عمومی سپاه صاحب الامر(عج)در دیدار با مسئولین سایت خبری صبح قزوین گفت: برجسته سازی قدرت‌های دینی از وظایف اصلی رسانه‌های ارزشی است.

seperator
استانداری در صدر فعال‌ترین‌های استان جای گرفت

فعالیت روابط عمومی ادارات استان در هفته‌ گذشته؛

استانداری در صدر فعال‌ترین‌های استان جای گرفت

هفته گذشته روابط عمومی استانداری از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
استانداری و شهرداری صدرنشین فعال‌ترین استان

فعالیت روابط عمومی ادارات استان در هفته‌‌ای که گذشت؛

استانداری و شهرداری صدرنشین فعال‌ترین استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری و شهرداری از میان روابط عمومی‌های ادارت استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده‌اند.

seperator
استانداری و شهرداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات استان در هفته‌‌ای که گذشت؛

استانداری و شهرداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری و شهرداری از میان روابط عمومی‌های ادارت استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده‌اند.

seperator
استانداری صدرنشین فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات استان در هفته‌‌ای که گذشت؛

استانداری صدرنشین فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری از میان روابط عمومی‌های ادارت استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
استانداری و شهرداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات استان در هفته‌‌ای که گذشت؛

استانداری و شهرداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری و شهرداری از میان روابط عمومی‌های ادارت استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده‌اند.

seperator
روابط عمومی استانداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات استان در هفته‌‌ای که گذشت؛

روابط عمومی استانداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
روابط عمومی استانداری و شهرداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات استان در هفته‌‌ای که گذشت؛

روابط عمومی استانداری و شهرداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری و شهرداری از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده‌اند.

seperator
روابط عمومی استانداری رکورددار فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات استان قزوین در هفته‌‌ای که گذشت؛

روابط عمومی استانداری رکورددار فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
روابط عمومی استانداری گوی سبقت فعال‌ترین‌های استان را ربود

فعالیت روابط عمومی ادارات استان قزوین در هفته‌‌ گذشته؛

روابط عمومی استانداری گوی سبقت فعال‌ترین‌های استان را ربود

هفته گذشته روابط عمومی استانداری از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
روابط عمومی استانداری و اوقاف در صدر فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات قزوین در هفته‌‌‌ای که گذشت؛

روابط عمومی استانداری و اوقاف در صدر فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری و اداره کل اوقاف از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده‌اند.

seperator
روابط عمومی استانداری منتخب فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات استان قزوین در هفته‌‌‌ای که گذشت؛

روابط عمومی استانداری منتخب فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
روابط عمومی استانداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات استان قزوین در هفته‌‌‌ای که گذشت؛

روابط عمومی استانداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
فنا شدن شخصیت زنانه در قبال اشتغال موقت

علل گرایش زنان به اشتغال در شغل‌های کاذب؛

فنا شدن شخصیت زنانه در قبال اشتغال موقت

در حال حاضر شاهد اشتغال فراوان تعداد کثیری از زنان و فروشندگی در مغازه‌های مختلف هستیم که این امر ممکن است به دلیل مشکل اقتصادی و یا بهانه حضور در عرصه فعالیت‌های اجتماعی باشد.

seperator
روابط عمومی استانداری همچنان صدرنشین فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات استان قزوین در هفته‌‌‌ای که گذشت؛

روابط عمومی استانداری همچنان صدرنشین فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
روابط عمومی استانداری و آموزش و پرورش صدرنشین فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات قزوین در هفته‌ای که گذشت؛

روابط عمومی استانداری و آموزش و پرورش صدرنشین فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری و آموزش و پرورش از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده‌اند.

seperator
روابط عمومی استانداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات قزوین در هفته‌ای که گذشت؛

روابط عمومی استانداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی استانداری از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
شهرداری صدرنشین فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات قزوین در هفته‌ای که گذشت؛

شهرداری صدرنشین فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی شهرداری از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 150 ﻧﻔﺮ در حوزه ﺭﻭاﺑﻄ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻜﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ

​سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین:

ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 150 ﻧﻔﺮ در حوزه ﺭﻭاﺑﻄ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻜﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ

سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین گفت: ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 150 ﻧﻔﺮ در حوزه ﺭﻭاﺑﻄ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻜﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 20 اﻟﻲ30 ﺭﻭاﺑﻄ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ، لذا شایسته است همه در راستای اطلاع رسانی دقیق و شفاف با جدیت عمل نمایند.

seperator
آموزش و پرورش صدرنشین فعال‌ترین‌های استان در هفته گذشته

فعالیت روابط عمومی ادارات قزوین؛

آموزش و پرورش صدرنشین فعال‌ترین‌های استان در هفته گذشته

هفته گذشته روابط عمومی آموزش و پرورش از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
پایگاه اطلاع رسانی نماینده ولی فقیه در صدر فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات قزوین در هفته‌ای که گذشت؛

پایگاه اطلاع رسانی نماینده ولی فقیه در صدر فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی پایگاه اطلاع رسانی نماینده ولی فقیه از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
شهرداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات قزوین در هفته‌ای که گذشت؛

شهرداری در صدر فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی شهرداری از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
شهرداری صدرنشین فعال‌‌ترین‌های استان شد

فعالیت روابط عمومی‌ها در هفته‌ای که گذشت؛

شهرداری صدرنشین فعال‌‌ترین‌های استان شد

هفته گذشته روابط عمومی شهرداری از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
مدارس حوزه‌های علمیه استان در محکومیت اعدام شیخ نمر فردا تعطیل است/ تجمع اعتراض آمیز در مسجد شیخ الاسلام

مدیر روابط عمومی حوزه علمیه قزوین در مصاحبه با صبح قزوین:

مدارس حوزه‌های علمیه استان در محکومیت اعدام شیخ نمر فردا تعطیل است/ تجمع اعتراض آمیز در مسجد شیخ الاسلام

مدیر روابط عمومی حوزه علمیه قزوین اعلام کرد: در راستای محکومیت اعدام شیخ نمر مدارس حوزه علمیه قزوین فردا تعطیل است.

seperator
شهرداری و آموزش و پرورش صدرنشین فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات قزوین در هفته‌ای که گذشت؛

شهرداری و آموزش و پرورش صدرنشین فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی شهرداری و آموزش و پرورش از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده‌اند.

seperator
سازمان ورزش و جوانان گوی سبقت فعال‌ترین‌های استان را ربود

فعالیت روابط عمومی ادارات قزوین در هفته گذشته؛

سازمان ورزش و جوانان گوی سبقت فعال‌ترین‌های استان را ربود

هفته گذشته روابط عمومی سازمان ورزش و جوانان از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده است.

seperator
سازمان ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در صدر فعال‌ترین‌های استان

فعالیت روابط عمومی ادارات قزوین در هفته‌ای که گذشت؛

سازمان ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در صدر فعال‌ترین‌های استان

هفته گذشته روابط عمومی سازمان ورزش و جوانان و آموزش و پرورش از میان روابط عمومی‌های ادارات استان بیشترین میزان فعالیت را به خود اختصاص داده‌ند.