شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رنگ غذا
پشت پرده فروش جوجه کباب های باز زعفرانی در فروشگاه ها

اطمینانی به سلامت جوجه کباب‌های باز نیست

پشت پرده فروش جوجه کباب های باز زعفرانی در فروشگاه ها

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: استفاده از رنگ و انواع ادویه در جوجه کباب‌های باز فروشگاه‌ها، منجر به مسمومیت‌های غذایی شده است.