سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رمز فتنه
 از شاهزاده تاریکی «سیا» تا بنیادی به نام «دموکراسی» به کام «اغتشاش‌گری»

مهره‌های آمریکایی فتنه ۹۶

از شاهزاده تاریکی «سیا» تا بنیادی به نام «دموکراسی» به کام «اغتشاش‌گری»

فتنه ۹۶ اگر چه ابعاد به مراتب کمتری نسبت به فتنه‌های قبلی علیه نظام اسلامی داشت، اما دست استکبار و ایادی آنها در طراحی آن آشکار است و اطلاعات مخابره شده حاکی از آن است که اتاق عملیات این فتنه از مدت‌ها پیش با مشارکت همه دشمنان ملت ایران و مشخصا مثلث آمریکایی – صهیونیستی و یکی از رژیم‌های مرتجع فاسد و پولدار منطقه و اشراری همچون منافقین و سلطنت‌طلبان شکل گرفته بود.