یکشبه 25 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رفع فیلر
شوخی کاربران فضای مجازی با رفع فیلتر تلگرام

واکنش‌های طنزآمیز با رفع فیلتر تلگرام؛

شوخی کاربران فضای مجازی با رفع فیلتر تلگرام

پس از رفع فیلتر نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام، کاربران فضای مجازی سر شوخی را با این موضوع باز کردند.