پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رضاگنجی
اتفاق میمون اختلاف فردوسی‌پور و فروغی

یادداشت وارده/ رضا گنجی

اتفاق میمون اختلاف فردوسی‌پور و فروغی

اختلاف اخیر فردوسی پور و فروغی شاید اتفاق میمونی باشد که یک معضل برای همیشه حل شود. این معضل رفتار سازمانی که کمی درباره اش صحبت می‌کنیم.