یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رشد معنوی
شاه‌کلید رشد معنوی شهید کاظمی از نگاه سردار سلیمانی + تصاویر

روایاتی از خصوصیات شهید کاظمی؛

شاه‌کلید رشد معنوی شهید کاظمی از نگاه سردار سلیمانی + تصاویر

ضمن مطالعه زندگی‌نامه سردار شهید احمد کاظمی، روایاتی از خصوصیات شهید کاظمی را از نگاه سردار قاسم سلیمانی را بخوانید.