سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رشته دانشگاهی
بیکارترین رشته‌های دانشگاهی در ایران

اینفوگرافی؛

بیکارترین رشته‌های دانشگاهی در ایران

رشته حفاظت محیط زیست با ۴۹ درصد در صدر جدول بیکارترین رشته های دانشگاهی ایران و ریاضیات و آمار با ۱۸درصد بیکاری در پایین ترین سطر این جدول قرار دارد.