دو شنبه 28 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : رشتقون
 بهورزان سفیران گمنام عرصه بهداشت هستند

بهورز قزوینی:

بهورزان سفیران گمنام عرصه بهداشت هستند

بهورز قزوینی بیان کرد: بهورزان با وجود اینکه در صف اول سلامت‌اند اما سفیران گمنام عرصه بهداشت هستند.