چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رسمیت اسرائیل
دوستی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی؛ رابطه‌ای که هر روز آشکارتر می‌شود

گزارش؛

دوستی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی؛ رابطه‌ای که هر روز آشکارتر می‌شود

اظهارات اخیر ولیعهد جوان سعودی مبنی بر به رسمیت شناختن موجودیت رژیم صهیونیستی، گواهی بر رابطه عمیق عربستان و اسرائیل است.