سه شبه 20 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رستوران در تاکستان
متصدی متقلب رستوران در تاکستان به حبس محکوم شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان:

متصدی متقلب رستوران در تاکستان به حبس محکوم شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان گفت: متصدی متقلب رستوران در تاکستان به ۴ ماه حبس محکوم شد.