جمعه 26 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رستوران بین راهی قزوین
23 واحد متخلف در شهرستان البرز پلمپ شد

در زمستان سال گذشته؛

23 واحد متخلف در شهرستان البرز پلمپ شد

در زمستان سال گذشته23 واحد متخلف در شهرستان البرز پلمپ شد.