یکشبه 25 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رسانه های زنجیره ای
تقلب، «صبح بدون تحریم» بود

یادداشت؛

تقلب، «صبح بدون تحریم» بود

«تحریم تمام شد»! «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»! «تحریم‌ها رفت»! «فروپاشی تحریم»! «تحریم رفت»! خوش‌خیال اگر باشیم، باید اینها را دال بر این بگیریم که زنجیره‌ای‌ها، آرزوی خود را تیتر یک کردند.

seperator
اصلاح طلبان امسال با آب‌شش نفس می کشند!/ نمیرید تا باد بیاد!

حذف آلودگی هوا از صفحه اول روزنامه های اصلاح‌طلب

اصلاح طلبان امسال با آب‌شش نفس می کشند!/ نمیرید تا باد بیاد!

در میان تیترها و صفحات نخست روزنامه های اصلاح طلب همه چیز به چشم می خورد، به جز بحث آلودگی هوا و شهرداری تهران!