چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رسانه های خاورمیانه
ترک‌ها به دنبال بهار عربی در عربستان

بررسی و رصد رسانه‌های خاورمیانه نشان میدهد؛

ترک‌ها به دنبال بهار عربی در عربستان

بررسی و رصد رسانه‌های خاورمیانه بیانگر کاهش روابط ترکیه و عربستان است؛ به گونه‌ای که این رابطه دچار شکاف وگستگی عمیقی شده و سیاستمداران دو کشور به دنبال هزینه تراشی و بحران‌آفرینی برای یکدیگر هستند.