شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رحیم مشایی
چرا مجازات جوانفکر از رحیم مشایی بیشتر است؟

رییس کل دادگستری استان تهران تشریح کرد:

چرا مجازات جوانفکر از رحیم مشایی بیشتر است؟

رییس کل دادگستری استان تهران درباره علت بیش‌تر بودن مجازات جوانفکر از مشایی در اتهام اقدام علیه امنیت ملی توضیح داد.