شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ربیعی نامه
سرنوشت چهار وزیری که نامه تاریخی به روحانی نوشتند

گزارش؛

سرنوشت چهار وزیری که نامه تاریخی به روحانی نوشتند

از میان چهار وزیری که به حسن روحانی در سال ۹۴ نامه نوشتند و بحران اقتصادی را هشدار دادند تنها یک وزیر توسط رئیس‌جمهور به مجلس معرفی و با رای نمایندگان در سمت خود ابقا شد.