یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : راه اندازی گلخانه در قزوین
گلخانه‌هایی با مقیاس کوچک در قزوین راه‌اندازی می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

گلخانه‌هایی با مقیاس کوچک در قزوین راه‌اندازی می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: هم اکنون 116 واحد گلخانه ای در 87 واحد و 57 هکتار در استان فعال هستند، برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی توسعه گلخانه و سایبان‌ها است.