دو شنبه 2 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رافت اسلامی
آیا حصر سران فتنه قانونی است؟

حصر سران فتنه؛ واقعیت‌ها و مبانی قانونی؛

آیا حصر سران فتنه قانونی است؟

قصد داریم بابیان و پاسخ سؤال‌های متداول درباره حصر، افکار عمومی و مدیریت ناخودآگاهشان توسط رسانه‌ها را به چالش بکشیم و این جمله را بیان کنیم: «بهترین مدیر برای ذهن هر فرد، خود آن فرد است».