پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس کل دادگستری یاسوج
جزئیات تیراندازی به خودروی رئیس‌کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد

حادثه؛

جزئیات تیراندازی به خودروی رئیس‌کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد

رئیس‌کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد جزئیات حادثه تیراندازی به خودروی خود را تشریح کرد.