دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان
۱۸۱ مرکز توزیع مواد غذایی در شهرستان قزوین پلمپ شد

رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان:

۱۸۱ مرکز توزیع مواد غذایی در شهرستان قزوین پلمپ شد

رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین گفت: در 9 ماهه اول سال 1396، تعداد 181 واحد از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان قزوین به علت تخلف بهداشتی پلمپ شد.