جمعه 26 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس مرکز برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش
انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا پایان فروردین

رئیس مرکز برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش خبرداد:

انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا پایان فروردین

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش ازانتشار دفترچه ثبت‌نام در آزمون استخدامی آموزش وپرورش تا پایان فروردین خبرداد.