سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس محیط زیست شهرستان البرز
زمین کشاورزی آبیاری شده با فاضلاب خام شخم زده شد

رئیس محیط زیست شهرستان البرز:

زمین کشاورزی آبیاری شده با فاضلاب خام شخم زده شد

در اجرای حکم دادگاه 2/1 هکتار زمین کشاورزی و محصول آن که با فاضلاب خام آبیاری شده بود شخم زده شد.

seperator
۳ شکارچی متخلف در شهرستان البرز دستگیر شدند

رئیس محیط زیست شهرستان البرز:

۳ شکارچی متخلف در شهرستان البرز دستگیر شدند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز گفت: طی دو عملیات مشابه ۳فرد متخلف به جرم شکار ۲۲قطعه کبوتروحشی فاخته در حوزه شهرستان البرز دستگیر شدند.

seperator
صدور اخطار برای ۲۳ واحد آلاینده محیط زیست

رئیس محیط زیست شهرستان البرز اعلام کرد:

صدور اخطار برای ۲۳ واحد آلاینده محیط زیست

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز گفت: ۲۳ واحد آلاینده محیط زیست به علت رعایت نکردن ضوابط و استانداردهای زیست محیطی از سوی اداره حفاظت محیط زیست اخطار دریافت کردند.