شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس فوريت‌هاي پزشكي استان قزوين:
گازگرفتگی در رجایی دشت 2 مصدوم برجای گذاشت

رئیس فوريت‌هاي پزشكي استان قزوين:

گازگرفتگی در رجایی دشت 2 مصدوم برجای گذاشت

رئیس فوريت‌هاي پزشكي استان قزوين از گازگرفتگی 2نفر در رجایی دشت قزوین خبرداد.