دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس ستاد مردمی اربعین استان قزوین
موکب‌ها برای دریافت شناسنامه به ستاد مردمی اربعین مراجعه کنند

رئیس ستاد مردمی اربعین استان قزوین:

موکب‌ها برای دریافت شناسنامه به ستاد مردمی اربعین مراجعه کنند

رئیس ستاد مردمی اربعین استان قزوین از موکب‌هایی که قصد دارند در مسیر پیاده روی اربعین حاضر شوند خواست تا با مراجعه به ستاد مردمی اربعین، شناسنامه دریافت کنند.

seperator
نیاز فوری قرارگاه‌های مردمی به تامین وجه نقد جهت خرید پتو

رئیس ستاد مردمی اربعین استان قزوین اعلام کرد:

نیاز فوری قرارگاه‌های مردمی به تامین وجه نقد جهت خرید پتو

رئیس ستاد مردمی اربعین استان قزوین گفت: وجه مورد نیاز برای خرید یک پتو ۲۰هزار تومان است که خیرین عزیز می‌توانند از طریق شماره حساب و کارت بانک کشاورزی که به نام ستاد مردمی اربعین قزوین است در این کار خیر شرکت کنند.