یکشبه 31 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس سازمان نظام پزشکی قزوین
رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین معرفی شد

با برگزاری انتخابات نظام پزشکی؛

رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین معرفی شد

در اولین جلسه هیات مدیره با اکثریت قاطع آرا دکتر محمدرضا خردمند به عنوان رییس سازمان نظام پزشکی استان قزوین انتخاب شد.