دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس سازمان صنعت و معدن استان
7500 حلقه لاستیک در قزوین توزیع شد

رئیس سازمان صنعت و معدن استان:

7500 حلقه لاستیک در قزوین توزیع شد

رئیس سازمان صنعت و معدن استان قزوین گفت: 200 هزار حلقه لاستیک وارد کشور شد که از این میزان 7500 حلقه لاستیک در استان توزیع شده است.